Latest News‎ > ‎

Bb. Ellen C. Macaraeg bagong punung-guro ng BCES

posted Dec 29, 2011, 12:20 AM by Melinda Duran

            Mainit na tinanggap ng mga guro ng Bo. Central Elementary School ang bagong talagang punung-guro ng paaralan na si Bb. Ellen C. Macaraeg noong June 1, 2011 sa Audio Visual Room.

            Inihatid si Bb. Macaraeg ng kanyang mga kapwa punung-guro kasama ang dalawang Public School District Supervisor na sina Gng. Merlinda Tablan, District  I  at  Gng.  Jeanette L. Andales, District II.

                Bagama’t simple ang nasabing pagtanggap sa ating bagong punung-guro buong-puso naman siyang tinanggap ng bawat isa, sa katunayan ipinangako ng bawat  isa na kanilang susuportahan ang mga hangarin ni Bb. Macaraeg upang higit na mapabuti at mapataas ang antas nang kalidad ng edukasyon sa ating paaralan.

            “Inaasahan kong tayo ay magsasama ng masaya at magkakaroon ng produktibong resulta sa mga adhikain ng ating paaralan,” ani Bb. Macaraeg.              

                “Maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap,” dagdag pa niya.

                 Kasunod ng pagtanggap sa bagong punung-guro na si Bb. Ellen C. Macaraeg ay ang paghahatid naman kay Gng. Agnes O. Magdalera sa M. delos Reyes Memorial Elementary School na doon naman naitalagang maging bagong punung-guro.

                 Naunang itinalagang punung-guro si Bb. Macaraeg sa Tuyo  Elementary School,at ngayon ay Principal II na.

                Siya rin ang kauna- unahang pinakabatang naging punung-guro   sa   Dibisyon ng Lungsod ng Balanga.

                “ Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang lalo pang makilala at mabigyang karangalan ang Bo. Central Elementary School,” pagtatapos pa ng ating bagong punung-guro.

                Nagkaroon din ng munting salu-salo sa nasabing okasyon.

Comments