Latest News‎ > ‎

Pagtatapos 2012, Simula nang Pagtuklas ng karunungan

posted Nov 27, 2012, 6:42 PM by Melinda Duran

Ginanap ang pagtatapos  ng 74 na mag-aaral sa taong panunuran 2011-2012 sa Bo.Central noong ika-28 ng Marso sa ganap na ika 6 ng gabi. Maraming panauhin ang dumalo sa espesyal na okasyon na iyon. Pinangunahan ito ng ating Punong-lungsod Mayor Joet Garcia, ESP-1 sa Filipino na si Dr. Corazon Lopez, ating Tagamasid Pampurok na si Gng. Jeanette L. Andales, at mga punung-guro.

 

Higit ang tuwang naramdaman ng mga batang nagkamit ng una at ikalawang karangalan dahil bukod sa napakaraming pagkilalang kanilang natanggap sila rin ay binigyan ng ayudang limang libong piso na magagamit nila sa  pag-aaral  sa  ikapitong  baitang ng kanilang pag-aaral, na nagmula sa ating minamahal na Mayor Joet.

“Nawa’y kayong dalawa ay patuloy na magpunyagi sa pag-aaral at patunayan na ang mga mag-aaral sa Lungsod ng Balanga ay tunay na World Class,” hamon ni Mayor Joet kina Jerico Hipolito at Princess Desiree Montalbo, mga batang nagkamit ng una at ikalawang karangalan.

          Lubos naman ang pasasalamat ng dalawa nating mag-aaral at ipinangakong gagawin ang lahat at higit na magsisikhay sa pag-aaral.

         

 

Comments