Meet the Principal

Name                     :   Ramil R. Cubales

Date of Birth           :   March 23, 1965        

Place of Birth          :   Balanga, Bataan 

Civil Status             :  Married


Address                  :  #68 DFS Phase 3, Talisay,                                                                  

                     Balanga City, Bataan        

Contact Number     :   0908-8209500         


Parents                  :  
Benjamin T. Cubales           
                     Gloria R. Cubales   
 
Spouse Name         :   Daisy L. Cubales MAY LAKAS SA PAGKAKAISA

“Ang Gawain kapag pinagtutulungan ay gumagaan,” ito ang natanim sa aking isip habang aking ginagawa ang lathalaing ito para sa ating bagong punung-guro na si G. Ramil R. Cubales. Higit natin siyang kilalanin pa.

Unang nakita ni Sir ang ganda ng mundo noong ika-23 ng Marso 1965. Ang kanyang mga magulang sy sina G. Benjamin T. Cubales at Gng. Gloria R. Rayela. Siya ay __ sa __ magkakapatid.

Unang tumungtong sa paaralan si G. Cubales noong 1972 sa Balanga Elementary School at nagtapos ng elementarya dito. Kanya naming ginugol ang Sekondarya sa Bataan National School of Arts and Trade at kumuha ng technical course nang magtapos ng High School.

Sadyang nasa puso ang pagnanais na magturo sinikap niyang makapag-aral ng Bachelor in Elementary Education at nagtapos noong 1990 sa Tomas del Rosario College.

Una siyang nagturo sa T. Camacho Sr. Elementary School sa    loob    ng    tatlong buwan matapos nito ay naging Regular/ Permanent Teacher na siya.

Si Daisy Lapaz ang nakataling puso niya noong ika-9 ng Abril 1994 at sila ay biniyayan ng tatlong mababait na anak. Dahil sa pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya pinili ni Sir na maghanapbuhay sa Japan mula 1992 hanggang 1999.

Sapagkat nakatatak sa puso ang pagmamahal sa pagtuturo bumalik siya ng bansa at nagbalik turo noong 1999. Nagsimula siyang maging school head noong 2007 sa E. Bernabe Elementary School ng pitong buwan. Sumunod siyang nadistinong punung-guro sa M.P. Cuaderno Memorial Elementary School sa loob ng tatlong taon, sinundan ito ng Bani Elementary School. Bago siya napunta na ating paaralan nanggaling s’ya sa Pto. Rivas Elementary School.

Mula sa pagiging Elementary School Head Teacher (ESHT)-III ngayon ay Principal I na si G. Ramil   Cubales    dahilnapasa niya ang national Qualifying Examination for School Principal noong January 2012   “Sa ating pagtutulungan higit nating mapapabuti ang kalagayn n gating paaralan. Natutuwa ako’t maganda ang samahan ng mga magulang, guro at komunidad dito sa atin,” nasisiyahang wika ng ating bagong punung-guro.

            “Para sa higit nating ikatatagumpay lagi nating isipin na United we stand. Divide we fall,” pagwawakas pa ni Sir Ramil Cubales.

Comments